Kodikologi — handskiftskunskap — är en sammanfattande benämning på den vetenskap som ägnar sig åt boken som föremål. Den omfattar allt som har med bokens material och sammansättning att göra. Kodikologin kan omfatta:

· Bokbandets material, konstruktion och utformning

· Bokbladens eller inlagans sammansättning, konstruktion och utformning

En allmän introduktion till medeltida boktillverkning finns här, medan länkar till speciella områden finns nedan.

 

Kodikologi - handskriftskunskap

Bokbandsstämplar

Bokbandsstämplar kan ge viktig information om hur gammalt själva bokbandet är.

Vattenmärken

Papper har använts till böcker från senare delen av 1300-talet i Sverige. En katalog över 200 vattenmärken kommer här så småningom.