Textutgåvor

I Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet finns de flesta fornsvenska texterna utgivna, med undantag för lagarna, som är utgivna i Corpus iuris sueo-gotorum antiqui— Samling af Sweriges gamla lagar.

De latinska medeltidstexterna av svenska författare är utgivna på olika håll. Birgittas uppenbarelser på latin finns i Samlingar utgivna i Svenska fornskriftsällskapet.

De bevarade medeltida breven, som också kallas diplom, innehåller i första hand juridiska handlingar (köpebrev, testamenten osv.). Diplomen, på svenska eller latin, utges i Svenskt diplomatarium.

Uppgifter om de fornsvenska texterna och vad som skrivit om dem fram till Andra världskriget finns i Robert Geete och Isak Collijns Fornsvensk bibliografi. Ett projekt som startar hösten 2009 kommer att digitalisera bibliografin och föra den fram till nutiden.

 

Översättningar

Fullständiga översättningar till nusvenska finns av de svenska medeltida lagarna i serien Svenska landskapslagar av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Birgittas Uppenbarelser är översatta av Tryggve Lundén från den latinska texten.

Riddarromanen om Ivan Lejonriddaren har översatts av Gisela Vilhelmsdotter.

Avsnitt ur många olika texter återfinns i Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden, del 1, även om det inte alltid framgår om texterna är sammandrag av originaltexten eller översättningar.

Swerikis rike är af hedne värld saman komith, af swea och gotha landh; swea kalladis nordan skogh, och gotha sunnan scogh. Twenne ära gotha i suerige, östgota oc väsgotha. Ey findz gota nampn j flerom landom fast standande wtan J swea rike, for thy ath aff them wt spreddis gota nampn j annor landh, som scripten sigher.

Textsamlingar och ordböcker

Fornsvenska på nätet

Ett antal fornsvenska texter finns här:

Fornsvenska textbanken

Språkbanken

Latinska texter

I länksamlingen längst ner på sidan finns länkar till webbplatser med närmare uppgifter om latinska textsamlingar på nätet.

Ordböcker

Fornsvenskan finns förklarad i två ordböcker, som finns tillgängliga på nätet: Ordbok över svenska medeltidsspråket och Ordbok till samlingen af Sweriges gamla lagar i Fornsvensk lexikalisk databas. Man kan också ha nytta av Svenska akademiens ordbok.

Glossarium till medeltidslatinet i Sverige kan man läsa om här. I länksamlingen finns hänvisningar till andra latinska och andra ordböcker.

 

Uppslagsverk

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (1954-78, nytryck 1982) är fortfarande oumbärligt. Finns på välförsedda bibliotek.

På nätet finns den berömda Uggleupplagan av Nordisk familjebok, som visserligen är gammal, men i många fall fortfarande oöverträffad bland annat vad gäller äldre teknik.